Приватне право і підприємництво №23/2023

Титул

Зміст

Олександр КРУПЧАН,

 

 

Алла ЗЕЛІСКО,

Ліліана СІЩУК

Корпоративний договір в підприємницькому товаристві: законодавчі трансформації

 

Микита БЕРНАЦЬКИЙ

Відновлення права на житло та права власності на житлове приміщення порушених військовою агресією

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

Наталя СІМАКОВА

Правові засади державного нагляду за здійсненням електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Юрій БУРИЛО

Адміністративні методи державного регулювання виробництва та обігу харчових продуктів

 

Анна ГАЛЯНТИЧ

Особливості припинення житлових правовідносин  в умовах сьогодення

 

Ганна КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Мощі святих і блаженних як об’єкт цивільно-правового регулювання

 

Наталія НИКИТЧЕНКО,

Олег БОДНАРЧУК

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств

 

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

Нові законодавчі ініціативи в сфері захисту економічної конкуренції

 

Олег СОЛОХА

Підходи до класифікації ухвал суду, що підлягають примусовому виконанню у цивільному судочинстві України

 

Ольга СТУПАК

Становлення та процесуальні гарантії забезпечення принципу «найкращі інтереси дитини» в міжнародних документах

 

Тарас СОФІЮК

Право на інтелектуальну свободу як необхідність

 

Андрій ЦВЄТКОВ

Невідповідність публічного порядку України як підстава відмови у визнанні та наданні дозволу виконання рішень іноземних арбітражних судів та оскарження рішень МКАС при ТПП України

 

Олена ЧЕРНЕТЧЕНКО

Правові обмеження професійної діяльності медичних працівників

 

Оксана ВІННИК

Правові аспекти національної безпеки в контексті забезпечення повоєнної відбудови економічної та інших сфер суспільного буття України

 

Галина МИРОНОВА

Правове забезпечення  надання суспільно значущих медичних послуг через механізми  партнерства державного та приватного секторів в умовах відновлення України

 

Ігор ГУЛЕЙКОВ

Міжнародний досвід правового регулювання в сфері обороту цифрових активів та перспективи для України

 

Ірина  БЕРЕСТОВА

Міжнародні стандарти та конституційні гарантії в процедурі обмеження прав людини в умовах воєнного стану в Україні

 

Юрій ЗАІКА

Оспорювання батьківства як спосіб захисту житлових прав спадкоємців

 

Володимир НАГНИБІДА

Вплив санкцій ЄС на міжнародний комерційний арбітраж

 

Микола ГОРДОВ

Нормативні документи саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності

 

Анатолій ІЩУК

Особливості змісту міжнародних електронних комерційних контрактів

 

Володимир ПРИМАК

Належні й ефективні способи захисту цивільних прав та інтересів як чинник побудови соціальної ринкової економіки

 

Володимир ЧУМАК

Система принципів діяльності місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку

 

Володимир ГЕВКО

Невизнання та оспорювання корпоративних прав як підстави захисту суб’єктивних корпоративних прав

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Правове регулювання перетину державного кордону України біженцями в умовах воєнного стану

 

Олександр ПУНДА,

Дар’я АРЗЯНЦЕВА

Особливості застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану

 

Олена ШТЕФАН

Окрема ухвала в цивільному судочинстві України

 

Олег РЄЗНІК

Особливості адміністративної відповідальності за порушення правил карантину за законодавством України та Грузії: порівняльно-правовий аспект

 

Вадим ЦЮРА

Інноваційна діяльність та способи її договірного оформлення

Приватне право і підприємництво №22/2023

Приватне право і підприємництво №22/2023

 Титульна сторінка

Зміст

 

Олександр КРУПЧАН, Володимир КОРОЛЬ
Правові інструменти розблокування експорту продукції АПК України для забезпечення глобальної та регіональної продовольчої безпеки

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Олександр ГАЙДУЛІН, Ірина ШАРКОВА
Методологічний потенціал операціоналізму у сфері приватного права (на прикладі вивчення нормативного змісту англійського адміралтейського права)

Ольга ЗОЗУЛЯК
Підходи до розуміння договору як форми реалізації правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин

Наталія МИРОНЕНКО
Деякі теоретичні та практичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Галина МИРОНОВА, Богдан ДЕРЕВЯНКО Галина МУЛЯР
Забезпечення прав пацієнтів у відносинах з надання транскордонних медичних послуг

II. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Максим ГЕТМАНЦЕВ
Поняття та сутність процесуальної політики

Олександр ХРІМЛІ, Юлія СЕРЕБРЯКОВА
Юрисдикційні способи вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів: напрями вдосконалення

Андрій ШАБАЛІН
Наказне провадження в цивільному процесі України: новий погляд

Олена ШТЕФАН
Вирішення справ про плагіат: новели законодавства

III. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Юрій БУРИЛО
Інформаційно-правовий статус суб’єктів господарювання в умовах цифрової економіки

Оксана ВІННИК
Окремі проблеми вдосконалення правового забезпечення відносин державно-приватного партнерства

Ліліана СІЩУК
Визнання недійсними vs скасування рішень загальних зборів підприємницького товариства

Олена ЧЕРНЕНКО
Примусове відчуження акцій в умовах воєнного стану

Олена ЮЩЕНКО
Історичні особливості розвитку договору банківського вкладу (депозиту)

ІV. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анна ГАЛЯНТИЧ
Тимчасове житло як місце проживання громадян України на час воєнного стану

Микола ГАЛЯНТИЧ, Олена ПИЖОВА
Проблеми набуття права власності на житло шляхом інвестиційного житлового будівництва

Юрій ЗАІКА
Право на соціальне житло в умовах воєнного часу

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ
Договір поставки медичних виробів в умовах воєнного стану

V. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Володимир КОРОЛЬ
Європейські тренди та особливості законодавства України у сфері оподаткування благодійної допомоги

Володимир КОЧИН
Методологія досліджень правового регулювання економічних відносин в умовах приватизації та євроінтеграції

Олена ГОНЧАРЕНКО
Транскордонне банкрутство та принцип правової взаємності

Валерій ПОЛЮХОВИЧ
Реформування господарсько-правових основ регулювання економіки в контексті євроінтеграції

Тетяна ПОПОВИЧ
Європейський досвід застосування стандартів при вирішенні спорів

Анна ШТЕФАН
Ліцензійний видавничий договір про використання твору

 

Приватне право і підприємництво №21/2022

Приватне право і підприємництво №21, 2022

 

Титульна сторінка

 

Зміст

 

Олександр КРУПЧАН, Юрій БУРИЛО

Виклики штучного інтелекту для приватного права та його методології

 

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Олександр БЕЗУХ

Принципи правового регулювання приватних господарських відносин

 

Володимир БОБРИК

Методологія визначення стадійності цивільного судочинства

 

Оксана ВІННИК

Систематизація законодавства про цифровізацію

 

Юрій ЗАІКА

Право власника на розпорядження майном і житлові права спадкоємців

 

II. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

 

Ірина БЕРЕСТОВА

Проблема застосування судами застарілих норм, які за змістом суперечать Конституції України (на прикладі норм Житлового кодексу УРСР)

 

Віталій МАХІНЧУК

До питання подачі позову про визнання іпотеки припиненою та зняття заборони

 

Костянтин ПІЛЬКОВ

Принцип RES JUDICATA у практиці Верховного Суду з розгляду господарських справ

 

III. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Алла ЗЕЛІСКО

Вихід із складу членів виробничого кооперативу

 

Ольга ЗОЗУЛЯК, Андрій СУЛИМА

Локальна корпоративна правотворчість: визначення поняття та ознак

 

Роман ПОЖОДЖУК

Правовий аспект довіри споживача до реклами

 

Іван ТРИЛІНСЬКИЙ, Тетяна ПОПОВИЧ

Зміст правового регулювання маркетингової діяльності в Україні і світі

 

Андрій ЦВЄТКОВ

Правове регулювання та порядок реєстрації банків з іноземним капіталом Національним банком України

 

ІV. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Юрій БУРИЛО

Перспективи цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану штучним інтелектом в Європейському Союзі

 

Євгенія ДУЛІБА, Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Юридична клініка як форма навчання і забезпечення реалізації права на правову допомогу

 

Галина МИРОНОВА

Впровадження електронних медичних записів пацієнта: проблеми правового регулювання в Україні

 

Ірина МУДРА

Підходи до створення спеціальних інституційних механізмів компенсації шкоди, завданої міжнародними збройними конфліктами

 

Тетяна ПОПОВИЧ

Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин в умовах євроінтеграції

 

Володимир ПРИМАК

Деліктна відповідальність держави Україна в умовах війни

 

Світлана СЕМІНОГ

Пошук та забезпечення балансу публічних інтересів держави та прав, свобод, інтересів людини щодо примусового відчуження майна в умовах європеїзації 

2023

 

Приватне право і підприємництво №22

Приватне право і підприємництво №23

2022

 

Приватне право і підприємництво №21