Приватне право і підприємництво №21/2022

Приватне право і підприємництво №21, 2022

 

Титульна сторінка

 

Зміст

 

Олександр КРУПЧАН, Юрій БУРИЛО

Виклики штучного інтелекту для приватного права та його методології

 

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Олександр БЕЗУХ

Принципи правового регулювання приватних господарських відносин

 

Володимир БОБРИК

Методологія визначення стадійності цивільного судочинства

 

Оксана ВІННИК

Систематизація законодавства про цифровізацію

 

Юрій ЗАІКА

Право власника на розпорядження майном і житлові права спадкоємців

 

II. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

 

Ірина БЕРЕСТОВА

Проблема застосування судами застарілих норм, які за змістом суперечать Конституції України (на прикладі норм Житлового кодексу УРСР)

 

Віталій МАХІНЧУК

До питання подачі позову про визнання іпотеки припиненою та зняття заборони

 

Костянтин ПІЛЬКОВ

Принцип RES JUDICATA у практиці Верховного Суду з розгляду господарських справ

 

III. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Алла ЗЕЛІСКО

Вихід із складу членів виробничого кооперативу

 

Ольга ЗОЗУЛЯК, Андрій СУЛИМА

Локальна корпоративна правотворчість: визначення поняття та ознак

 

Роман ПОЖОДЖУК

Правовий аспект довіри споживача до реклами

 

Іван ТРИЛІНСЬКИЙ, Тетяна ПОПОВИЧ

Зміст правового регулювання маркетингової діяльності в Україні і світі

 

Андрій ЦВЄТКОВ

Правове регулювання та порядок реєстрації банків з іноземним капіталом Національним банком України

 

ІV. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Юрій БУРИЛО

Перспективи цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану штучним інтелектом в Європейському Союзі

 

Євгенія ДУЛІБА, Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Юридична клініка як форма навчання і забезпечення реалізації права на правову допомогу

 

Галина МИРОНОВА

Впровадження електронних медичних записів пацієнта: проблеми правового регулювання в Україні

 

Ірина МУДРА

Підходи до створення спеціальних інституційних механізмів компенсації шкоди, завданої міжнародними збройними конфліктами

 

Тетяна ПОПОВИЧ

Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин в умовах євроінтеграції

 

Володимир ПРИМАК

Деліктна відповідальність держави Україна в умовах війни

 

Світлана СЕМІНОГ

Пошук та забезпечення балансу публічних інтересів держави та прав, свобод, інтересів людини щодо примусового відчуження майна в умовах європеїзації