Приватне право і підприємництво №22/2023

Приватне право і підприємництво №22/2023

 Титульна сторінка

Зміст

 

Олександр КРУПЧАН, Володимир КОРОЛЬ
Правові інструменти розблокування експорту продукції АПК України для забезпечення глобальної та регіональної продовольчої безпеки

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Олександр ГАЙДУЛІН, Ірина ШАРКОВА
Методологічний потенціал операціоналізму у сфері приватного права (на прикладі вивчення нормативного змісту англійського адміралтейського права)

Ольга ЗОЗУЛЯК
Підходи до розуміння договору як форми реалізації правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин

Наталія МИРОНЕНКО
Деякі теоретичні та практичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Галина МИРОНОВА, Богдан ДЕРЕВЯНКО Галина МУЛЯР
Забезпечення прав пацієнтів у відносинах з надання транскордонних медичних послуг

II. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Максим ГЕТМАНЦЕВ
Поняття та сутність процесуальної політики

Олександр ХРІМЛІ, Юлія СЕРЕБРЯКОВА
Юрисдикційні способи вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів: напрями вдосконалення

Андрій ШАБАЛІН
Наказне провадження в цивільному процесі України: новий погляд

Олена ШТЕФАН
Вирішення справ про плагіат: новели законодавства

III. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Юрій БУРИЛО
Інформаційно-правовий статус суб’єктів господарювання в умовах цифрової економіки

Оксана ВІННИК
Окремі проблеми вдосконалення правового забезпечення відносин державно-приватного партнерства

Ліліана СІЩУК
Визнання недійсними vs скасування рішень загальних зборів підприємницького товариства

Олена ЧЕРНЕНКО
Примусове відчуження акцій в умовах воєнного стану

Олена ЮЩЕНКО
Історичні особливості розвитку договору банківського вкладу (депозиту)

ІV. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анна ГАЛЯНТИЧ
Тимчасове житло як місце проживання громадян України на час воєнного стану

Микола ГАЛЯНТИЧ, Олена ПИЖОВА
Проблеми набуття права власності на житло шляхом інвестиційного житлового будівництва

Юрій ЗАІКА
Право на соціальне житло в умовах воєнного часу

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ
Договір поставки медичних виробів в умовах воєнного стану

V. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Володимир КОРОЛЬ
Європейські тренди та особливості законодавства України у сфері оподаткування благодійної допомоги

Володимир КОЧИН
Методологія досліджень правового регулювання економічних відносин в умовах приватизації та євроінтеграції

Олена ГОНЧАРЕНКО
Транскордонне банкрутство та принцип правової взаємності

Валерій ПОЛЮХОВИЧ
Реформування господарсько-правових основ регулювання економіки в контексті євроінтеграції

Тетяна ПОПОВИЧ
Європейський досвід застосування стандартів при вирішенні спорів

Анна ШТЕФАН
Ліцензійний видавничий договір про використання твору