Приватне право і підприємництво №24/2024

Приватне право і підприємництво №24/2024

Титул

Зміст

 

Оксана ВІННИК

Законодавча складова проблеми Євроінтеграції (окремі аспекти)

 

Олександр ГАЙДУЛІН,

Олена ПЕРЕПЕЛИНСЬКА

Санкції до сторін арбітражного розгляду для запобігання виведенню капіталів за межі України: нові виклики публічним інтересам в умовах воєнного стану

 

Юрій ЗАІКА

Концептуальні підходи до розробки загальнодержавної програми розвитку соціального житла

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

Денис АСТАФ’ЄВ,

Роман САВЧЕНКО,

Остап СЕНЬКІВ

Правові засади обов’язкового медичного страхування в Україні

 

Тетяна ПОПОВИЧ

Безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище: політика проти права особи

 

Володимир КОРОЛЬ

Застосування економічних санкцій до іноземних суб’єктів приватного права в умовах викликів воєнного стану

 

Ярослав КИЦИК

Про концепції використання примірних та типових договорів у вітчизняному праві

 

Микола ГАЛЯНТИЧ,

Олена ПИЖОВА

Проблеми забезпечення реалізації суб’єктивного права на житло в сучасних умовах

 

Павло САВЧЕНКО

Теоретичні засади захисту права на веб-сайт

 

Алла ЗЕЛІСКО

Договірне регулювання цивільних відносин: загальні засади

 

Світлана БИЧКОВА

Загальні засади розгляду і вирішення цивільних справ з питань виховання дитини

 

Ольга АВРАМОВА

Форми систематизації житлового законодавства

 

Віталій КОРОЛЕНКО

Медіація під час судового провадження в контексті справедливості розгляду і вирішення цивільних справ

 

Олена ЧЕРНЕНКО

Проблеми правового регулювання  технологій штучного інтелекта

 

Олег СВІТЛИЧНИЙ

Судове усунення практичних проблем, що виникають у зв’язку із отриманням, використанням і припиненням ліцензій

 

Іван ТРИЛІНСЬКИЙ

Правове регулювання “cookies” в Україні і світі

 

Галина МИРОНОВА

Фінансово-правові чинники забезпечення суспільно значущих медичних послуг в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні

 

Вікторія ВАСИЛЬЄВА,

Тетяна ПОПОВИЧ

Регулювання корпоративних відносин: спрощуємо чи ускладнюємо

 

Максим ГЕТМАНЦЕВ

Реалізація завдань цивільного судочинства через призму цифровізації правосуддя

 

Олег РЄЗНІК

Щодо критеріїв медіабельності спорів у сфері інтелектуальної власності

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Медіаційна процедура у сфері права інтелектуальної власності

 

Андрій ШАБАЛІН

Реалізація європейських правових стандартів у Верховному Суді Естонії при перегляді цивільних справ

 

Сергій МИРОСЛАВСЬКИЙ

Теоретичні основи стандартизації в зобов’язальному праві

 

Володимир ПРИМАК

Ефективність механізму цивільно-правової відповідальності як передумова утвердження соціального спрямування економіки

 

Олена ШТЕФАН

Витребування доказів у справах про порушення прав на торговельні марки: новації законодавства

 

Володимир КОЧИН

Суспільний та правовий порядок: тенденції регулювання приватних відносин у житловій сфері

 

Святослав ОСТРОВСЬКИЙ

Плагіат щодо творів архітектури – чи можливий?

 

Ольга КОВАЛЬЧУК

Моделі машинного навчання для інформаційно-правового забезпечення діяльності суду

 

Юлія КЕДЯ

Немайнові права автора твору за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аналіз

 

Ірина ЯКОВЕЦЬ

Фотографічний твір як об’єкт авторського права: договірне регулювання за законодавством України та Франції

 

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

Захист економічної конкуренції в сфері інтелектуальної власності: протидія патентному тролінгу

 

Ірина МОЛОЧНА

Захист прав на торговельні марки на лікарські засоби у правових позиціях Європейського Суду Справедливості

 

Володимир НАГНИБІДА

Перспективи використання штучного інтелекту при вирішенні міжнародних комерційних спорів

 

Ганна КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Перспективи правового забезпечення функціонування ринку 3d-біопрінтингу як складова державного регулювання у сфері охорони здоров’я

 

Євгенія ДУЛІБА,

Тетяна ПРИЛУЦЬКА

Перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації в Україні: актуальні проблеми правового регулювання

 

Оксана ВІННИК,

Ольга ШАПОВАЛОВА

Проблеми правового забезпечення стратегічного інвестування та поступу цифровізації з використанням досвіду ЄС в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України

 

Олена СКОВОРОДІНА

Відмежування врегулювання спору за участю судді від інших альтернативних форм врегулювання/вирішення господарського спору

 

Поліна ДЕМІДОВА

Імплементація базових норм регламенту № 861/2007 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу в процесуальне законодавство України

 

Андрій КОЛЕСНІКОВ

Диджиталізація правосуддя: правова дефініція та основні ознаки

 

Наталія НИКИТЧЕНКО

Помилки при формування масиву інформації реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Ольга ЗОЗУЛЯК
Андрій СУЛИМА
Сторони корпоративного договору: теоретичні підходи та законодавче регулювання

 

Віктор ОЛЕФІР

Корупційні ризики в процесі утворення і функціонування юридичних осіб публічного права

 

Ліліана СІЩУК
Андрій ЯКУШИН
Визнання корпоративного договору недійсним

 

Юрій БУРИЛО
Проблеми законодавства щодо електронного документообігу та електронного підпису у публічних та приватних правовідносинах