Приватне право і підприємництво №24/2024

Приватне право і підприємництво №24/2024

Титул

Зміст

 

Оксана ВІННИК

Законодавча складова проблеми Євроінтеграції (окремі аспекти)

 

Олександр ГАЙДУЛІН,

Олена ПЕРЕПЕЛИНСЬКА

Санкції до сторін арбітражного розгляду для запобігання виведенню капіталів за межі України: нові виклики публічним інтересам в умовах воєнного стану

 

Юрій ЗАІКА

Концептуальні підходи до розробки загальнодержавної програми розвитку соціального житла

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

Денис АСТАФ’ЄВ,

Роман САВЧЕНКО,

Остап СЕНЬКІВ

Правові засади обов’язкового медичного страхування в Україні

 

Тетяна ПОПОВИЧ

Безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище: політика проти права особи

 

Володимир КОРОЛЬ

Застосування економічних санкцій до іноземних суб’єктів приватного права в умовах викликів воєнного стану

 

Ярослав КИЦИК

Про концепції використання примірних та типових договорів у вітчизняному праві

 

Микола ГАЛЯНТИЧ,

Олена ПИЖОВА

Проблеми забезпечення реалізації суб’єктивного права на житло в сучасних умовах

 

Павло САВЧЕНКО

Теоретичні засади захисту права на веб-сайт

 

Алла ЗЕЛІСКО

Договірне регулювання цивільних відносин: загальні засади

 

Світлана БИЧКОВА

Загальні засади розгляду і вирішення цивільних справ з питань виховання дитини

 

Ольга АВРАМОВА

Форми систематизації житлового законодавства

 

Віталій КОРОЛЕНКО

Медіація під час судового провадження в контексті справедливості розгляду і вирішення цивільних справ

 

Олена ЧЕРНЕНКО

Проблеми правового регулювання  технологій штучного інтелекта

 

Олег СВІТЛИЧНИЙ

Судове усунення практичних проблем, що виникають у зв’язку із отриманням, використанням і припиненням ліцензій

 

Іван ТРИЛІНСЬКИЙ

Правове регулювання “cookies” в Україні і світі

 

Галина МИРОНОВА

Фінансово-правові чинники забезпечення суспільно значущих медичних послуг в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні

 

Вікторія ВАСИЛЬЄВА,

Тетяна ПОПОВИЧ

Регулювання корпоративних відносин: спрощуємо чи ускладнюємо

 

Максим ГЕТМАНЦЕВ

Реалізація завдань цивільного судочинства через призму цифровізації правосуддя

 

Олег РЄЗНІК

Щодо критеріїв медіабельності спорів у сфері інтелектуальної власності

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Медіаційна процедура у сфері права інтелектуальної власності

 

Андрій ШАБАЛІН

Реалізація європейських правових стандартів у Верховному Суді Естонії при перегляді цивільних справ

 

Сергій МИРОСЛАВСЬКИЙ

Теоретичні основи стандартизації в зобов’язальному праві

 

Володимир ПРИМАК

Ефективність механізму цивільно-правової відповідальності як передумова утвердження соціального спрямування економіки

 

Олена ШТЕФАН

Витребування доказів у справах про порушення прав на торговельні марки: новації законодавства

 

Володимир КОЧИН

Суспільний та правовий порядок: тенденції регулювання приватних відносин у житловій сфері

 

Святослав ОСТРОВСЬКИЙ

Плагіат щодо творів архітектури – чи можливий?

 

Ольга КОВАЛЬЧУК

Моделі машинного навчання для інформаційно-правового забезпечення діяльності суду

 

Юлія КЕДЯ

Немайнові права автора твору за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аналіз

 

Ірина ЯКОВЕЦЬ

Фотографічний твір як об’єкт авторського права: договірне регулювання за законодавством України та Франції

 

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

Захист економічної конкуренції в сфері інтелектуальної власності: протидія патентному тролінгу

 

Ірина МОЛОЧНА

Захист прав на торговельні марки на лікарські засоби у правових позиціях Європейського Суду Справедливості

 

Володимир НАГНИБІДА

Перспективи використання штучного інтелекту при вирішенні міжнародних комерційних спорів

 

Ганна КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Перспективи правового забезпечення функціонування ринку 3d-біопрінтингу як складова державного регулювання у сфері охорони здоров’я

 

Євгенія ДУЛІБА,

Тетяна ПРИЛУЦЬКА

Перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації в Україні: актуальні проблеми правового регулювання

 

Оксана ВІННИК,

Ольга ШАПОВАЛОВА

Проблеми правового забезпечення стратегічного інвестування та поступу цифровізації з використанням досвіду ЄС в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України

 

Олена СКОВОРОДІНА

Відмежування врегулювання спору за участю судді від інших альтернативних форм врегулювання/вирішення господарського спору

 

Поліна ДЕМІДОВА

Імплементація базових норм регламенту № 861/2007 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу в процесуальне законодавство України

 

Андрій КОЛЕСНІКОВ

Диджиталізація правосуддя: правова дефініція та основні ознаки

 

Наталія НИКИТЧЕНКО

Помилки при формування масиву інформації реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Ольга ЗОЗУЛЯК
Андрій СУЛИМА
Сторони корпоративного договору: теоретичні підходи та законодавче регулювання

 

Віктор ОЛЕФІР

Корупційні ризики в процесі утворення і функціонування юридичних осіб публічного права

 

Ліліана СІЩУК
Андрій ЯКУШИН
Визнання корпоративного договору недійсним

 

Юрій БУРИЛО
Проблеми законодавства щодо електронного документообігу та електронного підпису у публічних та приватних правовідносинах

 

 

2024

 

Приватне право і підприємництво №24 

Приватне право і підприємництво №22/2023

Приватне право і підприємництво №22/2023

 Титульна сторінка

Зміст

 

Олександр КРУПЧАН, Володимир КОРОЛЬ
Правові інструменти розблокування експорту продукції АПК України для забезпечення глобальної та регіональної продовольчої безпеки

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Олександр ГАЙДУЛІН, Ірина ШАРКОВА
Методологічний потенціал операціоналізму у сфері приватного права (на прикладі вивчення нормативного змісту англійського адміралтейського права)

Ольга ЗОЗУЛЯК
Підходи до розуміння договору як форми реалізації правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин

Наталія МИРОНЕНКО
Деякі теоретичні та практичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Галина МИРОНОВА, Богдан ДЕРЕВЯНКО Галина МУЛЯР
Забезпечення прав пацієнтів у відносинах з надання транскордонних медичних послуг

II. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Максим ГЕТМАНЦЕВ
Поняття та сутність процесуальної політики

Олександр ХРІМЛІ, Юлія СЕРЕБРЯКОВА
Юрисдикційні способи вирішення інвестиційних спорів за участю іноземних інвесторів: напрями вдосконалення

Андрій ШАБАЛІН
Наказне провадження в цивільному процесі України: новий погляд

Олена ШТЕФАН
Вирішення справ про плагіат: новели законодавства

III. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Юрій БУРИЛО
Інформаційно-правовий статус суб’єктів господарювання в умовах цифрової економіки

Оксана ВІННИК
Окремі проблеми вдосконалення правового забезпечення відносин державно-приватного партнерства

Ліліана СІЩУК
Визнання недійсними vs скасування рішень загальних зборів підприємницького товариства

Олена ЧЕРНЕНКО
Примусове відчуження акцій в умовах воєнного стану

Олена ЮЩЕНКО
Історичні особливості розвитку договору банківського вкладу (депозиту)

ІV. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анна ГАЛЯНТИЧ
Тимчасове житло як місце проживання громадян України на час воєнного стану

Микола ГАЛЯНТИЧ, Олена ПИЖОВА
Проблеми набуття права власності на житло шляхом інвестиційного житлового будівництва

Юрій ЗАІКА
Право на соціальне житло в умовах воєнного часу

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ
Договір поставки медичних виробів в умовах воєнного стану

V. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Володимир КОРОЛЬ
Європейські тренди та особливості законодавства України у сфері оподаткування благодійної допомоги

Володимир КОЧИН
Методологія досліджень правового регулювання економічних відносин в умовах приватизації та євроінтеграції

Олена ГОНЧАРЕНКО
Транскордонне банкрутство та принцип правової взаємності

Валерій ПОЛЮХОВИЧ
Реформування господарсько-правових основ регулювання економіки в контексті євроінтеграції

Тетяна ПОПОВИЧ
Європейський досвід застосування стандартів при вирішенні спорів

Анна ШТЕФАН
Ліцензійний видавничий договір про використання твору

 

Приватне право і підприємництво №23/2023

Приватне право і підприємництво №23/2023

Титул

Зміст

Олександр КРУПЧАН,

Замість вступу. Пріорітети приватного права в умовах війни, післявоєнної відбудови і відновлення демократії

 

Тетяна ПОПОВИЧ

Нариси щодо регулювання корпоративних відносин

 

Алла ЗЕЛІСКО,

Ліліана СІЩУК

Корпоративний договір в підприємницькому товаристві: законодавчі трансформації

 

Микита БЕРНАЦЬКИЙ

Відновлення права на житло та права власності на житлове приміщення порушених військовою агресією

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

Наталя СІМАКОВА

Правові засади державного нагляду за здійсненням електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Юрій БУРИЛО

Адміністративні методи державного регулювання виробництва та обігу харчових продуктів

 

Анна ГАЛЯНТИЧ

Особливості припинення житлових правовідносин  в умовах сьогодення

 

Ганна КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Мощі святих і блаженних як об’єкт цивільно-правового регулювання

 

Наталія НИКИТЧЕНКО,

Олег БОДНАРЧУК

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств

 

Валерій ПОЛЮХОВИЧ

Нові законодавчі ініціативи в сфері захисту економічної конкуренції

 

Олег СОЛОХА

Підходи до класифікації ухвал суду, що підлягають примусовому виконанню у цивільному судочинстві України

 

Ольга СТУПАК

Становлення та процесуальні гарантії забезпечення принципу «найкращі інтереси дитини» в міжнародних документах

 

Тарас СОФІЮК

Право на інтелектуальну свободу як необхідність

 

Андрій ЦВЄТКОВ

Невідповідність публічного порядку України як підстава відмови у визнанні та наданні дозволу виконання рішень іноземних арбітражних судів та оскарження рішень МКАС при ТПП України

 

Олена ЧЕРНЕТЧЕНКО

Правові обмеження професійної діяльності медичних працівників

 

Оксана ВІННИК

Правові аспекти національної безпеки в контексті забезпечення повоєнної відбудови економічної та інших сфер суспільного буття України

 

Галина МИРОНОВА

Правове забезпечення  надання суспільно значущих медичних послуг через механізми  партнерства державного та приватного секторів в умовах відновлення України

 

Ігор ГУЛЕЙКОВ

Міжнародний досвід правового регулювання в сфері обороту цифрових активів та перспективи для України

 

Ірина  БЕРЕСТОВА

Міжнародні стандарти та конституційні гарантії в процедурі обмеження прав людини в умовах воєнного стану в Україні

 

Юрій ЗАІКА

Оспорювання батьківства як спосіб захисту житлових прав спадкоємців

 

Володимир НАГНИБІДА

Вплив санкцій ЄС на міжнародний комерційний арбітраж

 

Микола ГОРДОВ

Нормативні документи саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності

 

Анатолій ІЩУК

Особливості змісту міжнародних електронних комерційних контрактів

 

Володимир ПРИМАК

Належні й ефективні способи захисту цивільних прав та інтересів як чинник побудови соціальної ринкової економіки

 

Володимир ЧУМАК

Система принципів діяльності місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку

 

Володимир ГЕВКО

Невизнання та оспорювання корпоративних прав як підстави захисту суб’єктивних корпоративних прав

 

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ

Правове регулювання перетину державного кордону України біженцями в умовах воєнного стану

 

Олександр ПУНДА,

Дар’я АРЗЯНЦЕВА

Особливості застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану

 

Олена ШТЕФАН

Окрема ухвала в цивільному судочинстві України

 

Олег РЄЗНІК

Особливості адміністративної відповідальності за порушення правил карантину за законодавством України та Грузії: порівняльно-правовий аспект

 

Вадим ЦЮРА

Інноваційна діяльність та способи її договірного оформлення

 

Олена ЮЩЕНКО

Сутність та правова природа поіменованих способів забезпечення виконання зобов'язань за договором банківського вкладу

 

Володимир КОРОЛЬ,

Анна КОРОЛЬ

Пріоритетні вектори модернізації нормативно-правового забезпечення соціального підприємництва в Україні

 

Ірина МОЛОЧНА

Питання відповідності нормам моралі торговельних марок у фармацевтичній галузі

 

Олена ГОНЧАРЕНКО

Правова експертиза законопроектів у сфері господарювання в умовах євроінтеграції та дії правового режиму воєнного стану

 

Валерій ВЕЛИЧКО,

Дмитро КОВАЛЕНКО

Оскарження в суді нормативно-правових актів як одна із гарантій місцевого самоврядування

 

Євгенія ДУЛІБА,

Владислав ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

Юлія ГРАДИСЬКА

Деякі питання надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві

2023

 

Приватне право і підприємництво №22

Приватне право і підприємництво №23