Приватне право і підприємництво №14 2015

Титульна сторінка

Зміст

Крупчан О. Д.
Стратегія приватноправових наукових досліджень на сучасному етапі розвитку України

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бурило Ю. П.
Передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності та об’єкти інформаційних правовідносин

Довгерт А. С.
Джерела цивільного права України: види та співвідношення

Лапечук П. І., Попович Т. Г., Бесарабчик В. О.
Право власності на природні ресурси: особливості здійснення окремих правомочностей

Миронова Г. А.
Особливості цивільно-правового захисту права на медичну допомогу

Онищенко О. С.
Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності

Примак В. Д.
Справедливість і розумність при відшкодуванні моральної шкоди: порівняльно-правовий зріз

Сіщук Л. В.
Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти

Тімуш І. С.
Актуальні проблеми відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності

Шевченко О. М.
Правовий статус вищих духовних навчальних закладів у контексті реформування системи вищої освіти України

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Беляневич О. А.
Про оборотоздатність права вимоги за грошовим зобов’язанням

Бичкова С. С.
Процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою

Біленко В. І.
Проблеми правового регулювання відносин сурогатного материнства

Гарієвська М. Б.
Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання

Заіка Ю. О.
Виникнення та становлення заповіту з умовою у вітчизняному спадковому законодавстві

Ільченко Г. О.
Відшкодування збитків споживачів страхових послуг за договором страхування

Кожевникова В. О., Коренга Ю. В.
Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства

Козловська Л. В.
Правосуб’єктність у механізмі здійснення і захисту спадкових прав

Кочин В. В.
Поняття та характеристика механізму саморелюгування підприємницьких відносин

Первомайський О. О.
Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування, на підставі положень ст. 1173 ЦК України

Резнік Г. О.
Відновлення втраченого судового провадження у цивільних, господарських та адміністративних справах

Черненко О. А.
Відвід судді в господарському процесі

Ясечко С. В.
Порівняльний аналіз правочинів, спрямованих на виникнення, зміну та припинення особистих немайнових прав авторів

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Гриняк А. Б., Проценко В. В.
Звичай як джерело правового регулювання договірних відносин

Кицик Я. Р.
Сутність примірного договору у господарському праві України

Король А. О.
Договірно-правові засади формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Микита І. Р.
Поняття договору міжнародного морського перевезення

Міловська Н. В.
Права та обов’язки страхувальника в договірних зобов’язаннях зі страхування

Пожоджук Р. В.
Поняття та правова природа договору постачання електричної енергії через приєднану мережу як споживчого договору

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Балюк Ю. О.
Речове право користування житлом членами сім’ї власника

Бернацький М. В.
Колізії норм в житловому законодавстві України

Біленко М. С.
Підстави набуття права власності на об’єкт будівництва

Галянтич М. К., Самойленко Г. В.
Характеристика житла за цивільним законодавством України та в практиці Європейського суду з прав людини

Корнієнко Ю. І.
Застава майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва

Хіміч С. П.
Захист житлових прав у контексті застосування Європейської конвенції про захист прав людини

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Безух О. В.
Трансформація господарських правовідносин в ринкових умовах

Полюхович В. І.
Роль саморегулівних організацій на фондовому ринку

Сергійко О. В.
Державне регулювання та управління у сфері підприємництва: зміст та функції

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Боярський Є. Д.
Проблеми законодавчого визначення обходу закону в міжнародному приватному праві України

Ватрас В. А.
Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права

Король В. І.
Правові ризики зміни режиму імпорту українських товарів у межах зони вільної торгівлі держав СНД

Косовський Л. М.
Проблеми застосування юридичної термінології у справах позовного провадження з іноземним елементом